Kergejõustiku EDETABEL

EDETABEL 2008

EDETABEL 2009

EDETABEL 2010

EDETABEL 2011

EDETABEL 2012   EDETABEL 2012 MEHED

EDETABEL 2013 MEHED,  PA ja MJ  PB   PC    NAISED, NJ, TA, TB, TC

EDETABEL 2014 MEHED   PA   PB  PC  TC- NAISED   

EDETABEL 2015 MEHED P JUN  PA PB PC   NAISED  N JUN  TA   TB  TC

EDETABEL 2016 MEHED P JUN   PA  PB  PC  NAISED  N JUN   TA  TB  TC

EDETABEL 2017 MEHED  PJ  PA  PB  PC  NAISED  NJ  TA  TB  TC