Info

 MTÜ Viljandimaa Spordiliit tegutseb aastast 1993 ja on Viljandimaa Spordiklubide Liidu õigusjärglane. Viljandimaa  Spordiliit ühendab Viljandimaal  tegutsevaid   spordiklubisid, -ühendusi ja -seltse, noorteühinguid ning teisi juriidilisi isikuid ühistegevuseks, kehakultuuri ja spordi edendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

Viljandimaa SL koondab ja vahendab infot klubide andmebaasis,treenerite ja juhendajate registris ning sportimispaikade andmebaasis.
Spordiliit koostab koostöös spordiklubidega piirkondliku spordikalendri ja koolidevahelise võistluskalendri ning korraldab ja  koordineerib koos spordiklubidega maakonna  meistrivõistlusi, tali – ja suvemänge, koolidevahelisi võistlusi, sõpruskohtumisi, mälestusvõistlusi, seeriavõistlusi ja teisi ülemaakonnalisi võistlusi.
Spordiliit organiseerib kehalise kasvatuse õpetajatele ja treeneritele koolitusi ja seminare. Organiseeritakse koostööpäevad teiste maakondadega.
Spordiliit koostöös spordiklubidega koondab ja saadab Vabariigi võistlustele maakonna noorte ja täiskasvanute võistkondi. Igal aastal korraldab spordiliit maakonna parimate sportlaste valimised ja nende autasustamise aasta lõpus.


 
  • Kontakt
  • Vaksali 4, Viljandi 71020 
  • Telefon: 43 51576