Toetused

Toetused ja taotlemine

Viljandimaa Spordiliit eraldab toetust vastavalt Kultuuriministeeriumi ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt saadud toetuste alusel. 

Toetuse eesmärk on aidata kaasa sporti ja liikumisharrastust edendavate tegevuste elluviimisele, kaasata nende tegemiste kaudu elanikkonda ulatuslikumalt korrapärasesse liikumisharrastusse ja tõsta korraldatavate liikumisharrastuse ürituste kvaliteeti.

Toetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiklubid, mis on asutatud Viljandi maakonnas ja mille tegevuspiirkonnaks on Viljandimaa.Toetust eraldatakse spordiklubile, kes on tähtaegselt täitnud kohustused Eesti Spordiregistri ees.Toetuse kasutamine on suunatud Viljandimaa elanikele ja üritus on Viljandimaa spordiürituste ja võistluste kalenderplaanis. 

Toetusi ürituste korraldamiseks saab taotleda vähemalt 1 kuu enne üritust.

Toetusi määratakse Maakonna meistrivõistluste korraldamiseks   ja  liikumisharrastuse toetus erinevate liikumissarjade, -etappide ja mälestusvõistluste korraldamiseks. 

Vormikohane taotlus esitatakse Viljandimaa Spordiliidule elektrooniliselt digiallkirjastatult. 

Laekunud taotlusi hindab ja toetuse eraldamise otsustab Viljandimaa Spordiliidu juhatus ühe nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt Viljandimaa Spordiliidu juhatuse otsusega, mis on toetuse saanud spordiklubile väljamakse tegemise alusdokumendiks. Toetus kantakse spordiklubi arveldusarvele pangas.

Toetuse saaja on kohustatud esitama Viljandimaa Spordiliidule toetuse kasutamise aruande hiljemalt 10.jaanuariks 2020.a. Toetuse saaja on kohustatud esitama vastava nõude saamisel vajaminevad dokumendid. Aruandeks kohustuslik vorm on kättesaadav veebilehel

www.spordiliit.viljandimaa.ee

 

Lisa: 1.Taotluse vorm  

        2. Jaotamise põhimõtted 

        3. Aruande vorm 

09.aprill 2015.a. juhatuse otsus 

07.märtsi 2016.a. juhatuse otsus 

20.märtsi 2017.a. juhatuse otsus 

13.juuni 2017.a. juhatuse otsus 

22.märtsi 2018.a. juhatuse otsus 

16.mai 2019.a. juhatuse otsus 

 

Vabatahtlikud spordikohtunikud 

Viljandimaa Spordiliit hüvitab kulud vabatahtlikele spordikohtunikele vastavalt vabariigi määruse järgi.  Antud spordisündmus peab kajastatud olema Viljandimaa Spordikalendris ( www.spordiliit.viljandimaa.ee) ja vabatahtlik spordikohtunik peab omama alaliidu kohtuniku litsentsi.

Avaldused esitada Viljandimaa Spordiliidu sekretariaati aadressil Vaksali 4, Viljandi 71020
Täiendav info spordiliidu sekretariaadist tel. 43 51 576 või spordiliit@viljandimaa.ee


 
  • Kontakt
  • Vaksali 4, Viljandi 71020 
  • Telefon: 43 51576